fbpx
Man pieder tēvu zeme
Ar visām atmatām;
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam.
Tā lepni teica Ēvalds Valters, pirmo reizi uzvilkdams pils tornī sarkanbaltsarkano karogu. Tātad – paši darām un paši esam atbildīgi. Aizmirsām? Visu gaidām no citiem? Nu tik lai man dod, lai man dara, lai manā vietā lemj. Var jau. Bet tā tēvu zeme pieder mums. Nav uz ko gaidīt.