fbpx
Search
Close this search box.

Lietošanas noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “MontMasca”, reģistrācijas Nr.40203128896, juridiskā adrese: “Vecteiči”, Krimuldas pag., Krimuldas nov. LV-2145, (turpmāk Uzņēmums), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā maraozola.lv (turpmāk – e-veikals).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē Līguma izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Pievienot grozam”

2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

3. veicot pasūtījumu Latvijas teritorijā, preces summā ir iekļauti Latvijas Pasta vai Omniva pakomāta izdevumi, taču, ja ir vēlme grāmatu iegādāties citviet Eiropas savienībā, tad tas ir jānorāda groza kopsavilkumā nomainot attiecīgo valsti uz kuru sūtīt preci. Kad valsts ir nomainīta, parādīsies summa, kura tiks pieskaitīta Jūsu rēķinam;

4. nākamais solis ir izvēlēties maksāšanas veidu no piedāvātajiem vai turpināt noformēt pirkumu caur mūsu mājaslapu;

5. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Tad varat izvēlēties maksājuma metodi. Ja izvēlaties “Credit Card (Stripe)”, tad maksājums tiks veikts uzraiz, taču, ja vēlaties apmaksāt no savas internetbankas, tad izvēlaties “Tiešais bankas pārskaitījums”, kas ļaus ar Jums sazināties, lai varētu nosūtīt Jums rēķinu apmaksai.

6. lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga “Veikt pasūtījumu” kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts “Paldies! Jūsu pasūtījums ir pieņemts. Tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums”

7. preču iegāde iepriekšpārdošanā nozīmē, ka tā vēl nav pieejama noliktavās, taču tuvāko 2 mēnešu laikā apsolās nogādāt preci klientiem, kuri būs apmaksājuši preces pilno summu. Ja 2 mēnešu laikā klients nav saņēmis preci, viņš var pieprasīt naudas kompensāciju 100% apmērā.

Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:

 • jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;
 • nosūtot e-pastu uz info@maraozola.lv

Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:

 • preces nosaukumu;
 • preces cenu;
 • vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
 • pers. kodu / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);
 • piegādes adresi;
 • bankas nosaukumu;
 • bankas konta Nr.;
 • kontakttālruni;
 • e-pastu.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās pēc iespējām.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI 

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

 • veicot pārskaitījumu;
 • ar internetbankas starpniecību, izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti;
 • PayPal vai Apple Pay.

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Preces iespējams saņemt ar AS “Latvijas pasts” reģ.nr. 40003052790 starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem vai caur Omniva pakomātu.

Preču piegādes maksa ir iekļauta norādītajā preces cenā Latvijas teritorijā!

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona.

Uņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu saturu!

Ja prece iegādāta par iepriekšpārdošanas cenu, tad piegādi var nākties gaidīt līdz pat 2 mēnešiem no apmaksas brīža. Tiklīdz iepriekšpārdošanas preces ir nonākušas noliktavā tās tiks izsūtītas klientiem, kuri būs veikuši apmaksu pirmie.

6. GARANTIJA

Uzņēmuma e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties Uzņēmumā. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Uzņēmums apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

 • prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;
 • prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
 • konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
 • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;
 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

9. PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

10. KONFIDENCIALITĀTE

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

11. CITI NOTEIKUMI

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normative aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Elektroniski noslēgtos līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums uzglabās tiem datus.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

13. UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

Nosaukums: SIA MontMasca

Reģistrācijas numurs: 40203128896

Juridiskā adrese: “Vecteiči”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145, Latvija

Bankas konts:

Banka: AS “Citadele banka” PARXLV22

IBAN: LV41PARX0023147790001

Tālrunis:+371 20222504