fbpx
Search
Close this search box.
Skolotāja Māra Ozola drosmīga

Skolotāja Māra Ozola

Esmu skolotāja, rakstniece, māte, valodniece un citi zvēri. Bērnībā ar māsu sapņojām, ka kādreiz rakstīšu grāmatas un viņa ilustrēs. Sapnis ir piepildījies, tikai daudz vēlāk kā bijām domājušas – mūža otrajā pusē. Uzmanies, ko vēlies, tas var arī piepildīties!

Skolotājas Māras Ozolas biogrāfija

1957. gada 14. jūnijs
Māra Vilemsone
Māra Vilemsone ar savu vecmammu un vectēvu.

Dzimusi Dobelē

1964. - 1970.
Pamatskola
Auru astoņgadīgā skola
Māra Vilemsone ar draudzenēm pamatskolā

 Mācījās no 1. līdz 6. klasei, kad pārgāja uz vidsskolu.

1970 - 1975.
Vidusskola
Dobeles 1.vidusskola
Māra Vilemsone pēdējā vidusskolas diena

7. līdz 11. klase. Tolaik vidējā izglītība bija tikai 11 klases

1975. - 1980.
Augstskola
Latvijas Valsts universitāte
Māra Vilesone ar draudzenēm augstskolas laikā

Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte, latviešu valoda un literatūra

1976. - 1984.
1. laulības
Laulības ar "Tēvocīti"
1978. gads
1. bērns
Dēla piedzimšana
Māra Vilemsone ar savu pirmo dēlu

Piedzimst pirmais dēls Mārtiņš.

1980. – 1982.
Skolotāja
Olaines 35. profesionāli tehniskā skola
Māra Vilemsone Olaines pilsētas 35. tehniskajā vidusskolā

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Olaines 35. profesionāli tehniskajā skolā, 10. - 12. klase

1981. gads
2. bērns
Dēla piedzimšana
Māra Vilemsone ar diviem dēliem

Piedzimst otrais dēls Kārlis.

1982. – 1984.
Skolotāja
Olaines 1. vidusskola
Māra Vilemsone Olaines 1. vidusskolā

latviešu valodas un literatūras skolotāja Olaines 1. vidusskolā 2. - 4. klase, bija klases audzinātāja.

1984.-1988.
Doktora grāds
LPSR ZA Latviešu valodas un literatūras institūta aspirantūra

LPSR ZA Latviešu valodas un literatūras institūta aspirantūra, iegūts filoloģijas zinātņu kandidāta grāds (dr.phil.) sociolingvistikā.

1984. - 1988.
Skolotāja
Augstkalnes vidusskola
Māra Vilemsone Augstkalnes vidusskolā

latviešu valodas un literatūras skolotāja Augstkalnes vidusskolā 5. - 11. klase.

1984. - 1988.
Teātris
Pašdarbības teātris Augstkalnē
Māra Vilemsone Augstkalnes pašdarbības teātrī

Darbojās pašdarbības teātrī Augstkalnē

1989. - 1991.
Skolotāja
Turlavas pamatskola
Māra Vilemsone Turlavas vidusskolā

vācu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotāja Turlavas pamatskolā 6. - 9. klase.

1989. - 1991.
Teātris
Pašdarbības teātris Turlavā

Darbojās pašdarbības teātrī Turlavā

1976. - 1984.
2. laulības
Laulības ar Juri Ozolu
Māra Ozola ar savu otro vīru
1992. - 2000.
Zemniece
Zemnieku saimniecība "Vecteiči"
Māra Ozola Siguldas tirgū

Strādājām savā zemnieku saimniecībā “Vecteiči” Krimuldas pagastā, lopkoība, kartupeļi un graudi

1993. - 2020.
Teātris
Amatieru teātris Krimuldā
Māra Ozola Krimuldas amatierteātrī

Darbojās Krimuldas (sākotnēji Inciema) amatierteātrī

1995. gads
3. bērns
Meitas piedzimšana

Piedzimst meita Silvija.

1998. gads
4. bērns
Dēla piedzimšana
Māras Ozolas trešais dēls

Piedzimst trešais dēls Haralds.

1998. gads
Uzsāk rakstīt
"Es vairs nebēgu pa sapņiem"
Skolotāja Māra Ozola grāmatas atklāšanā ar pildspalvu

Uzsāk rakstīt autobiogrāfisku romānu “Es vairs nebēgu pa sapņiem

2000. - 2001.
Skolotāja
Krimuldas vidusskola

Vācu valodas skolotāja (aizvietoja dekrētā esošu skolotāju) Krimuldas vidusskolā 6. - 12. klase

2001. – 2003.
Skolotāja
Siguldas 3. pamatskola

Vācu  valodas skolotāja Siguldas 3. pamatskolā. 6. klase

2002. – 2012.
Skolotāja
Turaidas pamatskola
Skolotāja Māra Ozola pie Turaidas skolas ar grāmatu Ala Cietoksnis

Angļu valodas (līdz 2004. gadam 2. - 4. klasei) latviešu valodas un literatūras skolotāja Turaidas pamatskolā, 5. - 9. klase

2006. gads
Uzsāk rakstīt
"Ala. Cietoksnis"
Skolotāja Māra Ozola ar grāmatu Ala Cietoksnis pie Turaidas skolas

Uzsāka rakstīt romānu jauniešiem “Ala. Cietoksnis

2009. - 2020.
Anšlavs Eglītis
Inciema kultūras, tūrisma un informācijas centrs
Skolotāja Māra Ozola Inciema ūdenstornis

Inciema kultūras, tūrisma un informācijas centra izveide un vadīšana.

2010. gadā
Ekskursijas
Ekskursiju vadīšana Inciemā
Skolotāja Māra Ozola Pansija pilī

Uzsāk ekskursiju vadīšanu Inciemā pa Anšlava Eglīša vietām

2012. - 2014.
Pasniedzēja
Mācību centri

Latviešu valodas kā svešvaloda pieaugušajiem pasniedzēja mācību centros.

2014. - 2015.
Skolotāja
Siguldas 1. pamatskola

latviešu valodas un literatūras skolotāja Siguldas 1. pamatskolā 5. un 7. klase

2015. gadā
Lektore
Kā skolā cīnīties pret rupjībām
Skolotāja Māra Ozola vada lekciju

Pasniedza lekcijas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem “Kā skolā cīnīties pret rupjībām” un "Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidū"

2015. gads
Uzsāk sadarbību
"13 mans laimīgais skaitlis"

uzsāka sadarbību ar Kasparu Bikši grāmatas “13 - mans laimīgais skaitlis” tapšanā

No 2016. gada
Skolotāja
Murjāņu sporta ģimnāzija

Latviešu valodas, literatūras, vācu valodas, radošās rakstīšanas un publiskās uzstāšanās skolotāja Murjāņu sporta ģimnāzijā 9. - 12. klase

2016. gads
Uzsāk rakstīt
"Anšlava Eglīša meklējumos"
Skolotāja Māra Ozola pie Anšlava Eglīša pieminekļa

uzsāka rakstīt grāmatu “Anšlava Eglīša meklējumos

2017. gads
Grāmatas izdošana
"Ala"

Grāmatas “Ala” (izdevējs JUMAVA) izdošana 

2018. - 2022.
Koris
Lēdurgas sieviešu koris "Letegore"
Māra Ozola Lēdurgas korī "Letegore"

Dzied 2. soprānos un vēlāk altos Lēdurgas sieviešu korī "Letegore"

2018. gads
Grāmatas izdošana
"Cietoksnis"

Grāmatas "Ala" 2. daļas “Cietoksnis” (izdevējs JUMAVA) izdošana 

2018.
Anšlava Eglīša piemiņas glabātāja
Vidzemes TV
Raksts par Anšlava Eglīša piemiņu Inciemā

Vidzemes TV Mārais dod titulu "Anšlava Eglīša piemiņas glabātāja"

2019. gads
Grāmatas izdošana
"Anšlava Eglīša meklējumos"

Grāmatas "Anšlava Eglīša meklējumos” (izdevējs JUMAVA) izdošana 

2020. gads
Ietekmele
Facebook
Skolotāja Māra Ozola aizrāda pie krūmiem

Uzsāk aktīvu ietekmeles darbību platformā Facebook

2020. gads
Grāmatas izdošana
"Es vairs nebēgu pa sapņiem"
Biogrāfisks trilleris Es vairs nebēgu pa sapņiem

Biogrāfiska romāna “Es vairs nebēgu pa sapņiem” (izdevējs meita Silvija Ozola) izdošana

2020. gads
Grāmatas izdošana
"13 mans laimīgais skaitlis"

Sadarbībā ar Kasparu Bikši mācību grāmatas audzināšanas stundām “13 - mans laimīgais skaitlis” (izdevējs meita Silvija Ozola) izdošana

2020. gads
Uzsāk rakstīt
"Protu, protu rakstīt" 1. daļa
Māra Ozola ar grāmatu "Protu, protu rakstīt" 1. daļa

Uzsāka palīglīdzekļa - grāmatas “Protu, protu rakstīt” 1 .daļas rakstīšanu

2021. gads
Grāmatas izdošana
"Ala. Cietoksnis"
Māras Ozolas grāmata Ala Cietoksnis jaunajā un vecajā formātā

Grāmatas “Ala. Cietoksnis” (izdevējs meita Silvija Ozola) pārizdošana

2021. gads
Uzsāk rakstīt
"Īsa pamācība lasīšanā/lasināšanā"
Māra Ozola grāmatas atklāšanā parakstot jauno grāmatu

Uzsāk grāmatas “Īsa pamācība lasīšanā/lasināšanā” rakstīšanu

2022. gads
Grāmatas izdošana
"Protu, protu rakstīt" 1. daļa
Skolotājas Māras Ozolas grāmata Protu, protu rakstīt 1. daļa

Grāmatas “Protu, protu rakstīt” 1. daļa. (izdevējs meitas uzņēmums SIA MontMasca) izdošana

2022. gads
Grāmatas izdošana
"Īsa pamācība lasīšanā/lasināšanā"
Skolotājas Māras Ozolas grāmata Īsa pamācība lasīšanā

Grāmatas “Īsa pamācība lasīšanā/lasināšanā” (izdevējs meitas uzņēmums SIA MontMasca) izdošana

2022. gads
Uzsāk rakstīt
"Protu, protu rakstīt" 2. daļa

Uzsāka palīglīdzekļa - grāmatas “Protu, protu rakstīt” 2 .daļas rakstīšanu

2022. gads
Uzsāk rakstīt
Mana kaķiskā dzīve

Uzsāk stāstu grāmatas “Mana kaķiskā dzīve” rakstīšanu

2023. gads
Video lekcijas
Panākumu universitāte

Video lekciju izveidošana par “Vienkāršrunu bērnu un jauniešu vidū” sadarbībā ar Panākumu Universitāti

Māras Ozolas daiļrade

Ala

Stāsts jauniešiem par to kā būtu, ja būtu apokalipse Latvijā. Izdošanas gads 2017. Izdevniecība “Jumava”

Cietoksnis

Turpinājums Alai. Izdošanas gads 2018. gads. Izdevniecība “Jumava”

Anšlava Eglīša meklējumos grāmatas vāks

Anšlava Eglīša meklējumos

Vēstures liecību grāmata. Izdošanas gads 2019. gads. Izdevniecība “Jumava”

Es vairs nebēgu pa sapņiem

Asa sižeta neticams dzīves stāsts, kas patiešām notika ar Māru Ozolu viņas jaunības gados un vilkās 20 gadus. Izdošanas gads 2020. gads. Izdevējs: Silvija Ozola (meita).

13 - mans laimīgais skaitlis

Mācību grāmata audzināšansa stundām. Kopdarbs ar Kasparu Bikši, kas palīdz gan pedagogiem, gan bērnu vecākiem ikdienas dzīvē ar skolēniem. Izdošanas gads 2020. gads. Izdevējs: Silvija Ozola (meita)

Ala. Cietoksnis.

Pārizdevums populārajām grāmatām "Ala" un "Cietoksnis" klāt ar autores māsas ilustrācijām. Izdošanas gads 2021. gads. Izdevējs: MontMasca

Protu, protu rakstīt (1. daļa)

Vārdu pareizrakstības lielais špikeris. Izdošanas gads 2022. gads. Izdevējs: MontMasca

Īsa pamācība lasīšanā/lasināšanā

Palīgs vecākiem un pedagogiem, lai veicinātu nepiespiestu lasītprieku. Izdošanas gads 2022. gads. Izdevējs: MontMasca

Ko vēl piedāvā skolotāja Māra Ozola

Seko līdz skolotājai Mārai Ozolai viņas sociālajos tīklos​