fbpx
Search
Close this search box.

Mīlēt savu valodu – runāt, rakstīt latviski

jeb kursi latviešu valodā pēc attālinātās mācīšanās

Esam vairāk nekā gadu mācījušies attālināti. Pat pēc pirmā viļņa 2020. gada pavasarī skolotāji un vecāki uztraucās par zināšanu kvalitāti, un septembrī atgriešanās skolā nebija viegla nevienam. Šobrīd esam vēl trakākā situācijā, jo pagājušais gads nesis visdažādākās emocijas un iegriezis pamatīgu robu ne tikai zināšanās, bet arī pašapziņā un pašpārliecinātībā. Tad nu nākam talkā ar palīdzīgu roku!

Piedāvājam skolēniem intensīvo sagatavošanās kursu latviešu valodā. 

Kursu vadīs skolotāja Māra Ozola

Mūsu mērķi:

– veidot pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu un tās lietošanu;
– uzlabot skolēnu rakstītprasmi;
– mainīt attieksmi pret lasīšanu kā nodarbi un veicināt patstāvīgo lasīšanu;
– iemācīt skolēnus izteikties un paust savu viedokli.
Skolotāja Māra Ozola ar mazmeitu priecīgas
Kurss notiks mazās grupās līdz 8 skolēniem sestdienās
  • 3 mācību stundas (3×40 min) dienā
  • 8 sestdienas 
  • dažādās vecuma un sagatavotības grupā

Cena

 
1 skolēnam par 24 macību stundu kursu 120* EUR

*10 EUR atlaide brāļiem/māsām

Garantējam atdot samaksāto naudu gadījumā, ja pirmajā dienā neapmierina mācību metodes un/vai atmosfēra.

Satura rādītājs

Plāns īsumā

– atklāsim latviešu valodas skaistumu, parādot tās lietošanas iespējas un vieglākus ceļus apgūšanai;
– ar īpašu materiālu un vingrinājumu palīdzību uzlabosim vārdu pareizrakstību un pieturzīmju lietošanas prasmi;
– ar īpašas metodes palīdzību mazināsim skolēnu nepatiku pret lasīšanu, panākot lasīšanas regularitāti, veidojot to kā paradumu;
– mācīsim un vingrināsimies paust savas domas loģiski un sakarīgi, atbilstoši viedokļa izteikšanas prasībām.

Kas ir Māra Ozola?

Māra Ozola ir mācījusi dažādās Latvijas skolās latviešu valodu un literatūru teju 30 gadus. Pateicoties savam doktora grādam un aizrautīgai valodas pētniecībai, viņa pēdējos 10 gadus dažādās Latvijas skolās lasījusi arī lekcijas par lamuvārdiem un vienkāršrunu bērnu un jauniešu vidū .

Viņa ir arī vairāku grāmatu autore, no kurām viena – “Ala. Cietoksnis.” – ir speciāli rakstīta, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, kuri nelabrāt lasa. Grāmatas “Protu, protu rakstīt” 1. daļas autore, kas rakstīta tīri no izmisuma lielajā latviešu valodas palīgmateriālu jūklī, kur grūti ir atrast kaut ko priekš “muļķiem” jeb tiem, kuri nav ar augstāko izglītību filoloģijā un nevar orientēties sarežģītajā leksikā, ko piedāvā šobrīd pieejamie materiāli. Kā arī Māra ir sarakstījusi špikeri priekš vecākiem un pedagogiem, kā panākt, lai bērns ar prieku dodās pie grāmatas bez īpašas piespiešanas, ko apkopo grāmatā “Īsa pamācība lasīšanā/lasināšanā”

Vairāk par Māru Ozolu uzzināsiet šeit>>

Skolotāja Māra Ozola nopietna pie grāmatu plaukta

Adrese

A. Eglīša 5, Inciems, Krimuldas pagasts, LV-2145

13 km no Siguldas (15 min ar mašīnu)
34 km no Saulkrastiem (30 min ar mašīnu)
44 km no Limbažiem (35 min ar mašīnu)
48 km no Valmieras (40 min ar mašīnu)
61 km no Rīgas centra (58 min ar mašīnu)

*Atkarībā no apstākļiem, iepsējamas arī citas lokācijas Inciema tuvumā. Precizēsim individuāli.

Programmas saturs

Māras Ozolas privātprakses IKVD apstiprināta interešu izglītības programma nr. Nr.21-110

Laiks

24 mācību stundas augusts

Temats

1) latviešu valodas skaistums un lietošanas iespējas; lasīšana kā nodarbe un patstāvīgā lasīšana

2) skolēnu rakstītprasmes uzlabošana

3) prasme izteikties un paust savu viedokli

Satura īss izklāsts

1) katras stundas sākumā skolēna atskaite par izlasīto, tad kopēja lasīšana, vingrinājumi, pārrunas

2) katrā nodarbībā īpaši vingrinājumi atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām

3) katrā nodarbībā skolēns publiski izsaka viedokli par atbilstošo tēmu

Nodarbību skaits

8 mācību stundas

 

8 mācību stundas


8 mācību stundas

Programmas īstenošanas plāns

Plānotie rezultāti:

Saskata un izprot latviešu valodas skaistumu, lietderību un attīstības perspektīvas. Lasa regulāri un izprot lasīto, Uzlabo vārdu pareizrakstības pamatprasmes. Saskata teikuma uzbūves pamatprincipus, mācās to pielietot praksē. prot publiski paust savu viedokli un loģiski to pamatot.

Vērtēšanas kārtība:

balstoties uz katra skolēna individuālo motivāciju, tiks veikta vērtēšana pašapziņas un kompetences celšanai mutvārdos – uzslavas, atzinība, sīkas balvas – uzlīmes u. tml.

Izmantotā literatūra un avoti:

Grāmatas lasīšanai – pēc skolēnu izvēles (piedāvās skolotāja), M.Ozolas izstrādātie mācību materiāli, skolu mācību grāmatas.

Mācību metodes:

– darbs ar tekstu;
– izpēte / izzināšana, jautājumi;
– lomu spēle;
– rakstīšanas vingrinājumu izpilde;
– teksta veidošana mutiski un rakstiski.

Skolēniem jāņem līdzi:

– savas skolas mācību grāmata (ja tāda ir pieejama);
– 1 līniju burtnīca;
– krāsaini zīmuļi un pildspalvas;
– parastais zīmulis;
– lineāls;
– dzēšgumija;
– medicīniskā vai auduma maska.

Kontakti

Jautājumu gadījumā rakstīt uz info@maraozola.lv vai zvanīt Māras Ozolas asistentei Baibai Liepiņai uz 26287349.

Pieteikšanās, lai iegūtu plašāku informāciju