fbpx
Search
Close this search box.

Privātuma politika

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 • Uzņēmuma privātuma politika ir nepieciešamo procedūru kopums, kas nodrošina katras ar to saistītas personas (klientu, darbinieku, biznesa kontaktpersonu u.c.) datu aizsardzību atbilstoši ES Regulai 2016/679 par personas datu aizsardzību.
 • Personas dati ir jebkāda iegūtā informācija, kura tieši vai netieši var būt attiecināma uz kādu konkrētu fizisko personu, un šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju, kādā veidā un kādiem nolūkiem šie dati tiek apstrādāti un kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu datu drošību un likumīgu izmantošanu.
 • SIA „MontMasca” atzīst personas tiesības uz datu aizsardzību, apņemas ieviest nepieciešamās procedūras, lai uzņēmuma darbības ietvaros veiktā personas datu vākšana un apstrāde notiktu saskaņā ar piemērojamo likumu, ar pienācīgu cieņu pret katru fizisko personu, to iesniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti.
 • SIA “MontMasca” ir svarīgi nodrošināt ne tikai preču sortimentu un pakalpojumu kvalitāti, bet arī atbildīgi vākt un izmantot, kā arī uzturēt drošībā personas datus, kuri tam ir uzticēti.

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI

 • Visas, personas datu aizsardzības nodrošināšanas procedūras, kuras īsteno SIA „MontMasca”, atbilst uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem un datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar “Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi” un Latvijas Valsts datu aizsardzības tiesību aktiem.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK UZKRĀTI SIA MONTMASCA DATU BĀZĒ?

SIA MONTMASCA uzkrāj un apstrādā tikai to informāciju, ko pircēji iesniedz paši par sevi, piemēram, reģistrējoties internetveikalā – maraozola.lv vai piedaloties kādā no uzņēmuma akcijām, ko organizē uzņēmums.

Iegūtos personas datus SIA “MontMasca” iedala divās grupās:

 • Personas pamatdati. Personas pamatdatos tiek ietverti: vārds un uzvārds; saziņas avoti – e-pasts un telefons; dzīvesvietas informācija – pilsēta, adrese, pasta indekss; piekrišana datu apstrādei un piekrišana individuālo piedāvājumu saņemšanai.
 • Analītiskie dati. Analītiskajos datos ietilpst no interneta pārlūka iegūtie dati – sīkdatnes (Cookies).

KĀDOS GADĪJUMOS SIA MONTMASCA IZMANTO PERSONAS DATUS?

PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI:

Klientam reģistrējoties maraozola.lv internetveikalā.

Lai varētu izmantot visas privilēģijas un īpašos piedāvājumus lietotājiem, reģistrācijas formā ir jāaizpilda ailītes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), norādot obligātos fiziskas personas identificēšanas datus. Tie ir šādi:

 • Vārds un Uzvārds – fiziskas personas identificēšanai;
 • E-pasts un telefons – saziņai un komunikācijai starp interneta veikalu „Jānis Roze”un klientu;
 • Piekrišanas apliecinājums personas datu apstrādei un lietošanai: – pamatnosacījums lietotāja reģistrācijai internetveikalā un atļauja apstrādāt un uzglabāt klienta iesniegtos datus;
 • Piekrišana ziņu saņemšanai par jaunumiem preču piedāvājumā – šī ir brīvprātīga izvēle.

Šie dati tiek izmantoti, lai sazinātos ar klientu, atbildētu uz pieprasījumiem vai jautājumiem, kuri ir saistīti ar klientu pasūtījumiem, verificētu pieeju lietotāja portālam, atjaunotu pieeju portālam, kā arī pārliecinoties par lietotāja konta īpašuma tiesībām.

SĪKDATŅU (COOKIES) PRĪVĀTUMA POLITIKA

Sīkdatnes (angl. –“cookies”) ir mazi teksta faili, kurus tīmekļa vietne maraozola.lv nosūta uz klienta interneta pārlūkprogrammu datorā, telefonā vai planšetdatorā. Izmantojot sīkdatņu iegūto informāciju par klientu paradumiem, apmeklējot uzņēmuma interneta veikalu, ir iespējams pilnveidot tehnoloģiskos procesus, kuri ir saistīti ar datu apstrādi, ātrdarbību, tādejādi pilnveidot tīmekļa vietni, lai tā darbotos labāk un efektīvāk.

Klienta piekrišana sīkdatņu apstrādei:

 • nodrošina pilnvērtīgu tīmekļa darbību;
 • ļauj automātiski pieslēgties lietotāja kontam;
 • ļauj izmantot koplietošanas iespējas ar tīmekļa vietnēm Draugiem.lv un Facebook;
 • nodrošina ātru un apmeklēšanai drošu tīmekļa vietni;
 • ļauj pastāvīgi veikt tehnoloģiskos uzlabojumus, klientu ērtības nolūkos.

Personas datu apstrāde notiek tikai Klienta piekrišanas gadījumā. Sīkdatņu apstrādei var piekrist vai no tās atteikties jebkurā brīdī, mainot savus pārlūkprogrammas iestatījumus, kas attiecas uz analītisko, sociālo un reklāmas sīkdatņu izmantošanu. Sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas pamatfunkcionalitātes nodrošināšanai un korektai tīmekļa darbībai, tiek aktivizētas automātiski.

Sīkāk par izmantotām sīkdatnēm un integrēto risinājumu sīkdatņu apstrādei no https://www.cookiehub.com/about spiediet šeit.

DATU IZPAUŠANA

SIA „MontMasca” atbild par klientu iesniegto informācijas drošību un rūpējas par to, lai indivīdu sniegtie dati bez atļaujas vai likumiska pamata nenonāktu pie trešajām personām. Uzņēmumam ir pienākums sniegt informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem šādās situācijas:

 • Ja personas datus pieprasa izsniegt tiesībsargājošās iestādes, tiesa vai citas valsts un pašvaldības iestādes, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības šādu informāciju pieprasīt;
 • Ja attiecīgai līgumsaistību pusei (piemēram, kurjera pakalpojumu sniedzējam) noslēgtā līguma ietvaros ir nepieciešami fiziskas personas dati.
 • Ja Persona vēlas iegūt informāciju par saviem uzņēmumā esošiem personas datiem un to izmantošanas mērķiem.
 • Ja uzņēmums vēršas kādā no tiesībsargājošām iestādēm pret personu, kura aizskārusi uzņēmuma likumiskās intereses.

PERSONAS TIESĪBAS

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, privātuma politika paredz ne tikai sniegt informāciju par Klienta datu apstrādes mērķiem un metodēm, bet arī paredz, ka katram Klientam ir tiesības:

 • Pieprasīt apstiprinājumu par indivīda personas datu apstrādi un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un apstrādātai informācijai, iesniedzot rakstisku iesniegumu uzņēmuma Datu aizsardzības speciālistam.
 • Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi SIA “MontMasca” datu bāzē.
 • Pieprasīt savu personas datu pārnešanu vai savu personas datu atsaukšanu.
 • Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par konstatētajiem pārkāpumiem personas datu apstrādē.

15.09.2020

Sīkdatņu saraksts, ko mēs ievācam

Zemāk redzamā tabula apkopo sīkdatnes, ko mēs ievācam un informāciju, ko tās uzglabā.

Sīkdatnes (cookie) nosaukumsSīkdatnes apraksts
CARTSaistība ar Jūsu iepirkuma grozu.
CATEGORY_INFOSaglabā informāciju lapā par kategoriju. Tas ļauj izcelt lapas daudz ātrāk.
COMPARELietas (preces), kas atrodas Jūsu salīdzināšanas listē.
CURRENCYValūta, kurai dodat priekšroku.
CUSTOMERKodētā Jūsu identifikācijas versija veikalā.
CUSTOMER_AUTHNorāda, vai Jūs šobrīd esat ielogojies jeb iegājis mājaslapas jeb e-veikala sistēmā. 
CUSTOMER_INFOJūsu klienta grupas, kurai piederat, kodētā versija.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSSaglabā klienta segmenta identifikāciju (Customer Segment ID).
EXTERNAL_NO_CACHEKarodziņš, kas norāda, vai depozīts ir atļauts.
FRONTENDJūsu sesijas identifikācija serverī. (sesssion ID).
GUEST-VIEWĻauj viesiem labot savus pasūtījumus.
LAST_CATEGORYPēdējā kategorija, ko apmeklējāt.
LAST_PRODUCTPēdējā prece, ko apskatījāt
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHENorāda, vai ir atļauts lietot “cache”.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTSaite uz informāciju par Jūsu grozu un aplūkoto preču vēsture, ja esat to pieprasījis.
POLLJebkuru aptauju identifikācija, kurās esat nesen piedalījies. 
POLLNInformācija par aptaujām, kurās piedalījāties.
RECENTLYCOMPAREDPreces, ko nesen salīdzinājāt.
STFInformācija par precēm, ko esat sūtījuši e-pastā draugiem. 
STOREVeikala skats vai valoda, ko Jūs izvēlējāties.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIENorāda, vai klients ir atļāvis lietot sīkdatnes
VIEWED_PRODUCT_IDSPreces, ko nesen apskatījāt.
WISHLISTKodētais preču saraksts, kas pievienots Jūsu vēlamo lietu sarakstam. 
WISHLIST_CNTPreču skaits Jūsu vēlamo lietu sarakstā.