fbpx

Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā

6h-36h KOMPETENCES APLIECĪBA

Pamata būtības skaidroums, kā atbrīvoties no mācīšanās tikai iegaumējot –  pieejas, veidu un paņēmienu skaidrojumi, kā izglītojamais var pilnveidot praktisku pieredzi, sadarbību, izmantojot caurviju elementus, kā mācīties iedziļinoties, veicinot pētīšanas iemaņas, kā arī apgūt prasmes un spējas mācīties visu mūžu, risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par konkurētspējīgu un atbildīgu personību, kurš   zināšanas pielieto kompleksi, pauž attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās.

 

Saskaņojuma nr. RIMC-20-208

Programmas pieteicējs – Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola”

Programmas organizētājs – Silvija Ozola no SIA “MontMasca” 

Programmas vadītāji – Kaspars Bikše, Māra Ozola

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email