fbpx

Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidē. Pedagoģiskais darbs un korekcijas iespējas.

Skolotāja Māra Ozola lamā skolēnu

6h Kompetences apliecība

Lamuvārdu izcelšanās un lietošanas iemesli. Skolēnu un jauniešu valodas īpatnības un lietošana atbilstoši vecumposmam. Skolēnu un jauniešu valodas korekcijas iespējas.
Programmas mērķauditorija.
Pedagogi, izglītojamie un to vecāki
Programmas mērķis.
Sniegt pedagogiem atbalstu audzināšanas darbā, strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācību un uzvedības traucējumi un nepieciešama uzvedības korekcija.
Programmas uzdevums.
Izglītojamo valodas korekcija atbilstoši vispārpieņemtām valodas normām, sniedzot informāciju par valodas variantu, tai skaitā vienkāršrunas, lietošanu un ierobežojumiem.
Plānotie rezultāti.
Sekmēt apzinātu valodas līdzekļu lietojumu bērnu un jauniešu vidē. Sniegt pedagogiem palīdzību, izskaidrojot bērnu un jauniešu valodas īpatnības, to rašanās cēloņus un korekcijas iespējas.

Skolotāja Māra Ozola smīn

Saskaņojuma nr. RIMC-20-65-nd

Programmas pieteicējs - Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola” Programmas organizētājs - SIA “MontMasca”
Programmas vadītājs - Māra Ozola